ČeskyDeutsch

SOUHLAS s PRAVIDLY

Pokud soutěžící do formulářů neodpoví správně nebo neuvedou úplnou adresu, nemohou se účastnit soutěže o ceny.
Každý soutěžící může soutěžit jen sám za sebe a podvodné několikanásobné vyplnění formuláře bude ignorováno.
Pořadatel soutěže nepřebírá žádnou zodpovědnost za nedoručení výhry způsobené jinými okolnostmi (například nedoručením ze strany České pošty apod.).
Výhry jsou rozesílány do 14 dnů od ukončení soutěže, která je vždy ukončena k poslednímu dni v daném měsíci.
Výherce bude o své výhře upozorněn e-mailem.
Pokud si výherce svou výhru nepřevezme v datu určeném Českou poštou a výhra se vrátí nedoručená zpět pořadateli, pak tato výhra propadá pořadateli ve prospěch dalších soutěží.
Třetím stranám – neposkytujeme osobní údaje soutěžícího, ale mohou být použity pro rozesílání pozvánek na zábavně naučné akce Parku Tři Věže.

Výhry není možné soudně vymáhat.

Jak si představujeme Park Tři Věže

Podívejte se na video